Radno vreme kontakt centra
Pon – Pet: 09:00h – 16:30h ; Sub: 09:00h – 14:00h.

Telefon 063/255-733.

Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI PRODAJE

Sadržaj Internet stranice najsociva.rs i svih njenih varijanti  je vlasništvo preduzeća Yason do.o.o, Stratimirovićeva 1,Novi Sad .Upotrebom Internet stranice najsociva.rs korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. Yason d.o.o. i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obveze pri kupovini u Internet prodavnici

najsociva.rs
U Internet prodavnici najsociva.rs mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Srbije.Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Srbije.

Yason  d.o.o. zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici najsociva.rs bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obvezujuće.

1. Ograničenje odgovornosti

Yason  d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice najsociva.rs i njenog sadržaja.

Yason  d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Yason  d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici najsociva.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Ograničeno pravo upotrebe

Posetioci Internet stranice najsociva.rs sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Yason  d.o.o. je zabranjena.

3. Registracija koristnika

U Internet prodavinici najsociva.rs možete se jednostavno prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj Internet prodavnice je dostupan i anonimnim neregistrovanim korisnicima (gostima). Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu najsociva.rs
Krajnji potrošač u Internet prodavnici najsociva.rs je isključivo registrovani korisnik , koji kupuje proizvode za lične potrebe.
U Internet prodavnici najsociva.rs kupac je isključivo fizička osoba.

4. Zaštita privatnosti

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici najsociva.rs ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrijebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
Yason  d.o.o. za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

Upoznajte se i sa uslovima POVRATADOSTAVOM i načinima PLAĆANJA e-shopa najsociva.rs.